Thiền chữa lành và bảo vệ khỏi năng lượng không cộng hưởng, giúp bạn cân bằng, nâng cao rung động và chữa lành, nay mình có tạo ra một bài thiền bao gồm những điều trên và kết hợp với lời nguy?

Published: Sat, 30 Jan 2021 00:51:31 GMT
By: NGUYEN THANH KHIEM
Education, Health & Fitness, Religion & Spirituality

Season: 1, Episode: 1

Thiền chữa lành và bảo vệ khỏi năng lượng không cộng hưởng, giúp bạn cân bằng, nâng cao rung động và chữa lành, nay mình có tạo ra một bài thiền bao gồm những điều trên và kết hợp với lời nguyện Hoponopono - một phương pháp hiệu quả không ngờ để chữa lành!Năm 2021 là năm của chuyển hoá (transformation) bởi vì có rất nhiều sự kiện, tình huống và quý nhân sẽ đến và sẽ giúp ta lôi “rác” ở tận sâu tiềm thức lên hay gọi là “bóng tối bên trong” của mình lên để xử lý và chữa lành.Thiền càng nhiều thì càng nhanh THANH TY được hết những “năng lượng” bên trong mình nhé bạn! Hãy sẵn sàng cho một 2021 chuyển hoá tuyệt vời!