Welcome to the Talk-With-AI Blog! Follow our blog to find out about the latest contents generated by AI you've never known.

NGUYEN THANH KHIEM's Blog

Chữa Lành Tự Nhiên

Published: Thu, 18 Feb 2021 23:20:13 GMT
By: ©2021 NGUYEN THANH KHIEM

Education, Health & Fitness, Religion & Spirituality


Thiền chữa lành và bảo vệ khỏi năng lượng không cộng hưởng, giúp bạn cân bằng, nâng cao rung động và chữa lành, nay mình có tạo ra một bài thiền bao gồm những điều trên và kết hợp với lời nguyện Hoponopono - một phương pháp hiệu quả không ngờ để chữa lành!

Năm 2021 là năm của chuyển hoá (transformation) bởi vì có rất nhiều sự kiện, tình huống và quý nhân sẽ đến và sẽ giúp ta lôi “rác” ở tận sâu tiềm thức lên hay gọi là “bóng tối bên trong” của mình lên để xử lý và chữa lành.

Thiền càng nhiều thì càng nhanh THANH TẨY được hết những “năng lượng” bên trong mình nhé bạn!

Hãy sẵn sàng cho một 2021 chuyển hoá tuyệt vời!

PODCAST EPISODES OF SEASON 2